Fiscale optimalisatie zelfstandigen

Voor zelfstandigen is luxassur er natuurlijk ook.

Van zelfstandigen wordt verondersteld dat zij zelf het initiatief nemen om een aanvullend pensioen op te bouwen. De belangenorganisaties van de zelfstandigen sparen kosten noch moeite om dit te stimuleren. Wist u dat dit ook in je Hypotheek kan opgenomen worden?

Niet iedere zelfstandige kan bij zijn pensionering terugvallen op een aanvullend pensioen.  Verwacht wordt dat er in de komende jaren op dit vlak echter nog bijkomende inspanningen gaan geleverd worden.

Zelfs het kleinste kind heeft inmiddels begrepen dat ons huidig stelsel van wettelijke pensioenen vanwege de demografische pyramide (veroudering van de bevolking) onder druk komt te staan.

Zorg nu zelf voor je toekomst. Luxassur helpt je aan een onbezorgde oude dag