Klassiek woonkrediet

Principe...

Bij het afsluiten van een hypothecair krediet via Luxassur speelt de keuze tussen een vaste en een variabele rentevoet een grote rol. Gaat u voor zekerheid met een vaste rentevoet? Of volgt u liever de marktrente met een variabele rentevoet? Om u te helpen bij uw keuze zet Luxassur hieronder enkele formules op een rijtje.

Uw rentevoet: vast of variabel?U kan steeds kiezen voor een vaste rentevoet, die niet stijgt noch daalt gedurende de hele looptijd van uw hypothecair krediet. 
Als u kiest voor een variabele rentevoet, wordt de rentevoet van uw hypotheeklening na verloop van tijd aangepast binnen vooraf bepaalde grenzen. De herzieningsdatum hangt af van de gekozen formule. Uw tarief kan dan stijgen of dalen. 

Zelfs indien u opteert om een variabele of semi-variabele krediet af te sluiten via Luxassur, hebt u de mogelijkheid om gedurende de ganse looptijd van uw krediet in principe hetzelfde maandelijks bedrag te betalen.

Afbetaling met mensualiteiten of vaste kapitaalaflossingen?

- Vaste maandelijkse bedragen of mensualiteiten: u betaalt elke maand een vast bedrag (tot aan de eerste indexering) voor het afgesloten krediet via Luxassur. Elk bedrag bestaat uit een gedeelte interest en een gedeelte kapitaal. Het intrestgedeelte neemt af en het kapitaalgedeelte neemt toe naarmate uw hypothecair krediet vordert.
- Vaste kapitaalaflossingen: iedere maand of jaar betaalt u een gelijk deel van het kapitaal terug, plus maandelijks de intrest op het nog te betalen saldo. In het begin betaalt u dus méér dan op het einde. Duurder in het begin dus, maar u hebt sneller fiscaal voordeel en betaalt in totaal minder intresten.
U ziet, ... Luxassur biedt u tal van mogelijkheden voor het afsluiten van uw woonkrediet.